Over Ebenist

Stichting Ebenist organiseert jaarlijks een symposium op het gebied van hout- en meubelrestauratie.
Sinds 1992 wordt er ieder jaar alternerend een nationaal (nederlandstalig) of internationaal (engelstalig) symposium samengesteld. Naderhand worden de lezingen gebundeld en uitgegeven.

Doel van de stichting:

Het doel van de Stichting Ebenist is verdieping en verbreding van vakkennis en het leggen van contacten binnen de beroepsgroep van meubelrestauratoren en aanverwante disciplines. Het beoogt de communicatie en discussie binnen de beroepsgroep te bevorderen. Daarnaast hopen we als platform te fungeren voor contacten met externe experts, leveranciers en onderzoekers. Dit komt ten goede aan het niveau van de restauratie- en conserveringswerkzaamheden aan het culturele erfgoed.

Symposium:

Het symposium trekt gemiddeld tussen de 150 en 200 deelnemers. Het nationale symposium duurt een dag, het internationale beslaat meestal twee dagen waarbij de lezingen worden aangevuld met één of meerdere excursies.
De organisatie bestaat uit een kerngroep van zes a zeven meubelrestauratoren.
Diverse musea en instellingen hebben het belang van het symposium ingezien en ondersteund. Het Rijksmuseum Amsterdam, het Amsterdams Museum en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben het symposium meermaals ondersteund. Ook het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Gogh Museum hebben ons in het verleden onderdak geboden. Andere instellingen zoals de TU in Delft, de Universiteit van Amsterdam, het Gelders Oudheidkundig Contact en veilinghuizen zoals Christie’s en Sotheby’s leverden belangrijke bijdragen. Samen maken zij het mogelijk Stichting Ebenist deze symposia te organiseren.

Wij hopen u op het volgend symposium te zien.

Bestuur:

Ninette ten Bosch
Gert van Gerven
Helbertijn Krudop
Renzo Meurs
Sylvia Nijhuis
Saskia Smulders-de Jong
Miko Vasques Dias