Aankomend symposium

Er zal in 2019 geen Nederlandstalig symposium worden georganiseerd. Het eerstvolgende symposium zal in het voorjaar van 2020 worden georganiseerd, en zal Engelstalig zijn.