Vierde Nederlandse Symposium Hout- en Meubelrestauratie (Dutch)

These proceedings are no longer available, but can be viewed in a PDF:

Download “Vierde Nederlandse Symposium Hout- en Meubelrestauratie”

 

Inleiding
Gustaaf Vos

Van Bakmaker tot Paneelmaker
Twee eeuwen Antwerps schrijnwerkersambacht
Jørgen Wadum

Afgezaagd is leuk
Typochronologie van zaagsporen op Nederlandse meubels
Hans Piena

De conservering van de xylotheek uit het Natuurmuseum Enschede
Maurice Steemers

Jaarringonderzoek
Esther Jansma

Houtdeterminatie in een meubelrestauratieatelier
Dominique van Loosdrecht

De ortpopulier en het populierenwortelhout
Henk K. Roessingh

De praktijk van nathoutrestauratie
Lucas van Dijk

Conservering en restauratie van houten meubels in Herculaneum
Stephan T.A.M. Mols